Služby

Letisko Sliač - Egypt, Bulharsko, Turecko, Grécko

Charterové lety

Otvorením letiska Sliač dňa 16. júna 2011 sa otvorili možnosti na spustenie charterových liniek do obľúbených prímorských dovolenkových destinácií. 

Ponúkame dovolenkové lety do Burgasu v BULHARSKU, Antalye v TURECKU a do Hurghady v EGYPTe. Tohto roku pribudli lety k Egejskému moru do Bodrumu v Turecku. Spolupracujeme s poprednými cestovnými kanceláriami na slovenskom trhu, veríme, že o charterové služby na letisku Sliač bude v budúcnosti záujem.

Pravidelné lety

Pravidelná letecká doprava z letiska Sliač nie je v súčasnosti k dispozícií. Pracujeme na projekte spustenia pravidelnej linky.

Športové letectvo

Športové letectvo využíva letisko Sliač pre účely výcviku nových pilotov a na svoju propagáciu na pravidelne poriadaných leteckých dňoch.

Vojenské lety

Letisko Sliač poskytuje svoje služby aj vojenským lietadlám. Sú to lety Ozbrojených síl SR a tiež lety zo zahraničia. Pri letoch zo zahraničia sa jedná hlavne o lietadlá dopravné, a to buď na prepravu leteckého a vojenského nákladu alebo na prepravu osôb. Vstupom Slovenskej republiky do NATO (r. 2004) sa objem vojenských letov podstatne znásobil. Letisko poskytuje svoje služby aj vojenským lietadlám Ozbrojených síl SR letiacich podľa pravidiel civilného letectva.

Záchranná služba

Letisko taktiež zohráva rozhodujúcu úlohu v realizácii transplantačného programu nemocnice v Banskej Bystrici, nakoľko rýchla a operatívna doprava umožnuje v tejto oblasti aj kooperáciu v rámci celej Európy. Prostredníctvom leteckej prepravy ľudských transplantátov a lekárskych tímov bol zachránený život, alebo prinavrátené zdravie nejednému pacientovi, odkázanému len na túto pomoc.

Nákladná doprava

Veľmi výhodná poloha letiska v aglomerácií miest Zvolen a Banská Bystrica - nemenej v rámci Banskobystrického regiónu a celej Slovenskej republiky ponúka letisku Sliač veľké možnosti rozvoja v oblasti leteckej nákladnej dopravy.
To je umocnené prítomnosťou železničnej nakladacej rampy v tesnej blízkosti letiska.
Z histórie: K preprave nadrozmerného nákladu bolo na letisku Sliač použité aj najväčšie nákladné lietadlo na svete An-124 tzv. „Ruslan“.

Nepravidelné lety

Pre rýchlu a operatívnu komunikáciu je letisko Sliač s obľubou využité lietadlami rôznych zahraničných partnerov pre styk s domácimi podnikateľskými subjektami v regióne. Tieto letové služby využívajú aj diplomatické návštevy Slovenska, účastníci významných športových podujatí a podobne Táto možnost rýchlej a bezpečnej dopravy podstatne zvyšuje atraktivitu nášho regiónu pre európske investície, pretože letisko výrazným spôsobom dotvára dopravnú infraštruktúru nielen banskobystrického regiónu, ale celého Slovenska.

 

Prepravný poriadok - TAXISLUŽBA - pre posádky

 

Business profil a služby

Letecký obchod

Leteckým spoločnostiam ponúkame kompletnú asistenciu a špecifické handligové služby v rámci procesu tvorby leteckého spojenia. Naša cenová politika je prehľadná, poplatky sa odvíjajú od hmotnosti lietadla (MTOW) a počtu prepravených cestujúcich. Základné sadzby jednotlivých poplatkov sú publikované v Leteckej informačnej príručke AIP SR. Poplatky za handlingové služby poskytujeme na vyžiadanie.

Všeobecné letectvo

Pre súkromné lety, obchodné lety, VIP lety, štátne dôležité lety, leteckú prepravu nákladu, športové lety, sanitné lety a vojenské misie zabezpečujeme plné vybavenie s individuálnym prístupom a riešením podľa požiadaviek. Klientom poskytujeme asistenciu vo všetkých aspektoch organizácie dopravy vrátane zabezpečenia pozemnej dopravy, cateringu či ubytovania s wellness službami. 

Služby pozemnej obsluhy

Naše letisko disponuje kvalifikovaným personálom, adekvátnou technikou pre zabezpečenie komplexných služieb pozemnej obsluhy lietadiel a pasažierov. Profesionálnu asistenciu ponúkame tiež pri vybavovaní cargo-nákladných letov.

Záchranná a hasičská služba

Na letisku je k dispozícii záchranná hasičská služba kategórie 5., v zmysle požiadaviek dokumentu ICAO, anex 14.a na vyžiadanie až kat. 8.

Na základe zriadenia úseku protiplynovej služby je k dispozícii odborné plnenie a kontrola autonómnych prístrojov - podtlakových a pretlakových, a tiež skúška ochranných masiek k prístrojom. Viac informácii nájdete v sekcii PONUKY.

Zásobovanie leteckými pohonnými hmotami

Fueling services má svoje vlastné zásoby leteckého paliva JET A-1 s kapacitou 100 000 litrov. Stáčací operačný systém spĺňa všetky požiadavky na ochranu vôd pred škodlivými látkami. Distribúcia leteckého paliva je zabezpečená 3-mi automobilovými cisternami s kapacitou 15 000, 16 000 a 18 000 litrov, s tlakovým a gravitačným plnením.

Letecký benzín Avgas 100 LL na letisku Sliač nie je k dispozícií.

Letisko Sliač, a.s. 

Letisko Sliač
962 31 Sliač
Web: www.airportsliac.sk

Handling a informácie o leteckej prevádke: 

Prevádzka letiska je v pracovné dni od 08.00 do 18.00 hod. (miestny čas).

Tel.: 045/ 544 33 23

Fax: 045/ 544 10 81
E-mail: handling@airportsliac.sk

 

Marketing

Letisko Sliač a.s. ponúka široký priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít nielen v Banskobystrickom regióne. Vieme, že funkcia medzinárodného letiska v regióne je významná a nosí v sebe rôznorodosť a najmä veľké množstvo business možností pre všetkých, a takisto dotvára dopravnú infraštruktúru celého regiónu - stáva sa najvýznamnejším článkom - "bránou do sveta".
 

Marketing :

E-mail: marketing@airportsliac.sk

Obchod:
Tel.: 045/ 544 25 90
Fax: 045/ 544 25 90
Mob.: 0948 303 806
E-mail: marketing@airportsliac.sk

 


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore