Verejné obstarávanie

Profil obstarávateľa / verejného obstarávateľa

 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v.z.n.p.:

Spoločnosť Letisko Sliač a.s. v zmysel zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní  sa zatrieďuje pri nakladaní s vlastnými finančnými prostriedkami do pozície obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 písmeno c.), pri nakladaní s pridelenými dotačnými finančnými prostriedkami od verejného obstarávateľa spoločnosť Letisko Sliač a.s. vystupuje v pozícií ako verejný obstarávateľ podľa paragrafu § 8 ods. 5 zákona č. 343/2015.

 

Bližšie informácie o prebiehajúcich verejných obstarávaniach, oznámeniach a výsledkoch môžete nájsť tu >>>

Identifikačné údaje

 

Druh obstarávateľa / verejného obstarávateľa: § 9 ods. 9 písmeno c.) / § 8 ods. 5 

Spoločnosť:    Letisko Sliač a.s.

so sídlom:       Letisko Sliač, 962 31 Sliač

IČO:                36633283

DIČ:                2021915093

IČ DPH:          SK2021915093

Zápis v OR:    Okr. Súd Banská Bystrica, odd. Sa. Vložka č. 808/S

Banka:            ČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica

Č. ú.:               4001909927/7500

IBAN:             SK76 7500 0000 0040 0190 9927

BIC:                CEKOSKBX

Zastúpená:      Ing. Roland Schaller – predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ


Kontaktná osoba:

 

e-mail: sekretariat@airportsliac.sk

 

Oznámenia:

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

SÚŤAŽNÉ PODKLADY - Zabezpečenie bezpečnosti a monitoringu bezpečnosti

 

Súhrnné správy o podlimitných koncesiách za obdobie kalendárneho štvrťroka:

 

Súhrnná správa o podlimitných koncesiách za obdobie od 1.7.2018 - 30.9.2018

Súhrnná správa o podlimitných koncesiách za obdobie od 1.4.2018 - 30.6.2018

Súhrnná správa o podlimitných koncesiách za obdobie od 1.1.2018 - 31.3.2018

Súhrnná správa o podlimitných koncesiách za obdobie od 1.10.2017 - 31.12.2017

Súhrnná správa o podlimitných koncesiách za obdobie od 1.7.2017 - 30.9.2017

Súhrnná správa o podlimitných koncesiách za obdobie od 1.4.2017 - 31.6.2017

Súhrnná správa o podlimitných koncesiách za obdobie od 1.1.2017 - 31.3.2017

Súhrnná správa o podlimitných koncesiách za obdobie od 1.10.2016 - 31.12.2016

Súhrnná správa o podlimitných koncesiách za obdobie od 1.7.2016 - 30.9.2016

 

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska za obdobie kalendárneho štvrťroka:

 

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.07.2018 do 30.09.2018

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.4.2017 do 31.6.2017

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2017

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016  

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.10.2015 do 31.12.2015  

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.07.2015 do 30.09.2015  

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.04.2015 do 30.06.2015  

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska za obdobie od 1.01.2015 do 31.03.2015  

 


Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 Eur za obdobie kalendárneho štvrťroka:


Letisko Sliač a.s. z pozície verejného obstarávateľa  zverejňuje s účinnosťou od 18.4.2016 súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 Eur za obdobie kalendárneho štvrťroka na profile v súlade s § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2, za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2, za obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2, za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2, za obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2, za obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2, za obdobie od 1.4.2017 do 31.6.2017

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2, za obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2017

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2, za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2, za obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2, za obdobie od 18.4.2016 do 30.6.2016

 

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods.9 s cenami vyššími ako 1000 Eur za obdobie kalendárneho štvrťroka:

Letisko Sliač a.s. z pozície verejného obstarávateľa  zverejňuje súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9  s cenami vyššími ako 1000 Eur za obdobie kalendárneho štvrťroka na profile v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9, za obdobie od 01.04.2016 do 17.04.2016  

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9, za obdobie od 1.01.2016 do 31.03.2016  

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9, za obdobie od 1.10.2015 do 31.12.2015  

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9, za obdobie od 1.07.2015 do 30.09.2015  

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9, za obdobie od 1.04.2015 do 30.06.2015  

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9, za obdobie od 1.01.2015 do 31.03.2015  

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9, za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014  

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9, za obdobie od 1.7.2014 do 30.9.2014   

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9, za obdobie od 1.4.2014 do 30.6.2014   

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9, za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014  

 

PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V SPOLOČNOSTI LETISKO SLIAČ, a.s. v roku 2013

PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V SPOLOČNOSTI LETISKO SLIAČ, a.s. v roku 2012


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore