Ponuky

 


 

Medzinárodné letisko Sliač ponúka

Na základe zriadenia úseku protiplynovej služby na našom pracovisku 

Letisko Sliač, a.s. ponúka

plnenie tlakových nádob na stlačený vzduch, kontrolu autonómnych dýchacích prístrojov, a skúšku ochranných masiek.

K plneniu tlakových fliaš stlačeným vzduchom je určený trojstupňový kompresor ASTRA – 160 E. Na skúšanie masiek, dýchacích prístrojov, a protichemických oblekov je určený skúšobný prístroj MULTITEST PLUS. 

 

Cenník služieb

                                         Názov práce

Objem

Cena

bez DPH

Cena

s DPH

Odborná skúška ADP Saturn, SCOTT, AUER, Pluto, Dräger, Racal

   1 ks

   15,-

  18.-

Odborná skúška ochrannej masky

   1 ks

   5,-

   6,-

Plnenie tlakových fliaš vzduchom na tlak 20 MPa do objemu

   2 l

   5 l

   7 l

  10 l

   1,5-

   2,5-

   3,-

   4,-

  1,8-

   3,-

   3,6-

   4,8-

Plnenie tlakových fliaš vzduchom na tlak 30 MPa do objemu

   2 l

   5 l

   7 l

  10 l

   2,-

   3,-

   3,5-

   4,5-

   2,4-

   3,6-

   4,2-

   5,4-

Kontrola protichemického obleku

   1 ks

  30,-

  36,-

 

Odbornú službu vykonávajú pracovníci, ktorý absolvovali špecializovanú prípravu protiplynovej služby v stredisku HaZZ – SŠ MV Žilina .

Po vzájomnom dohovore sa určí deň plnenia a kontrola ADP v čo najkratšom termíne podľa požiadaviek odberateľa. Možnosť zabezpečenia dovozu a odvozu aj s naším vozidlom.

 

Bližšie informácie u veliteľa ZHS – p. Bartko na velitelzhs@airportsliac.sk alebo na tel. č. 0903287548

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 


 

Medzinárodné letisko Sliač ďalej ponúka

 

♦   voľné reklamné plochy v priestoroch areálu Letiska Sliač, a. s.

 

 Cenník reklamných plôch
 
 * Cenník sa zobrazí po kliknutí na obrázok.
 
 
Kontakt:    marketing@airportsliac.sk
                 
                 tel.: 045 5442 590
 

reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore