Podnikateľské aktivity

 

AKTIVITY PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY NA LETISKU SLIAČ

 

Letisko Sliač, a.s. ponúka široký priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít nielen v Banskobystrickom regióne. Vieme, že funkcia medzinárodného letiska v regióne je významná a nosí v sebe rôznorodosť a najmä veľké množstvo business možností pre všetkých, a takisto dotvára dopravnú infraštruktúru celého regiónu - stáva sa najvýznamnejším článkom - "bránou do sveta".


Z hľadiska funkcie civilného letectva v Banskobystrickom regióne, rozvíjame a vidíme spoluprácu v nasledujúcich aktivitách:

♦ poskytovanie plôch pre distribúciu reklám a prezentácie podnikateľských subjektov,

♦ prenájom priestorov pre hangárovanie a garážovanie malých lietadiel všeobecného letectva,

♦ poskytovanie handlingových služieb pre všetky druhy civilného letectva,

♦ spolupráca s prevádzkovaním vyhliadkových letov, športových letov a iných ad-hoc letov,

♦ podpora cestovného ruchu v kultúrno-historických regiónoch, ktoré patria do spádových oblastí letiska SLIAČ

    -  Horehronský, Pohronský, Turčiansky, Gemerský, Liptovský, Ipeľský, Oravský, Nitriansky a Hornonitriansky,     

♦ plnenie pohonných hmôt,

♦ sprostredkovanie cateringových služieb,

♦ sprostredkovanie čistiacich a hygienických služieb v priestoroch letiska a interiéroch/exteriéroch lietadiel,

♦ partnerský marketing, webový marketing ...


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore