O spoločnosti

Letisko Sliač - Egypt, Bulharsko, Turecko, Grécko

V 90. rokoch sa letisko Sliač spolu s ostatnými verejnými slovenskými letiskami vyčlenilo z Československých aerolínií, čo znamenalo, že 1.1.1991 sa stalo súčasťou novovzniknutej príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk. V tom istom roku obdržalo aj štatút verejného medzinárodného letiska. Situácia pretrvávala až do roku 2004. V zmysle zákona č. 136/2004 sa letisko Sliač pretransformovalo k 1.1.2005 na akciovú spoločnosť, ktorej 100% vlastníkom je Slovenská republika. Letisko v súčasnosti pôsobí pod názvom Letisko Sliač, a.s. a je prevádzkovateľom civilných letových služieb. Od mája 2009 bolo letisko uzavreté, pretože pod záštitou NATO tu bola vykonaná prestavba a renovácia VPD (vzletová/pristávacia dráha), čo trvalo celé 2 roky a dnes môžeme s potešením oznámiť širokej verejnosti, že letisko Sliač je znovu otvorené pre civilnú letovú prevádzku od 16.júna 2011.

TEŠÍME SA NA VÁS! 

Medzinárodné letisko Sliač, známe aj pod historickým názvom z druhej
svetovej vojny, „Tri Duby“ sa nachádza v ideálnej polohe na území Stredného Slovenska, priamo v strede medzi dvomi metropolitnými mestami tohto regiónu, Zvolen a Banská Bystrica. Letisko dotvára komplex dopravnej infraštruktúry Stredoslovenského regiónu.

Jeho história siaha do medzivojnového obdobia a pravidelná civilná letecká prevádzka bola na ňom zahájená v roku 1947. V roku 1991 letisko splnilo podmienky pre udelenie štatútu medzinárodného letiska. Týmto výrazným medzníkom bolo Stredoslovenskému regiónu umožnené priame spojenie so zahraničím a tým aj zväčšenie jeho dynamiky všestranného rozvoja a rastu. Na základe technických parametrov a vybavenia je letisko zaradené podľa ANNEXU 14 ICAO do kategórie 4D, čo znamená že ho môžu využívať takmer všetky typy lietadiel používané v civilnom letectve. Letisko je možné využívať pre presné prístrojové priblíženie podľa I. kategórie ICAO, čo umožňuje prevádzku na letisku v zhoršených meteorologických podmienkach bez viditeľnosti zeme a taktiež v noci.

Neodmysliteľnou funkciou letiska v našom regióne je podpora rozvoja cestovného ruchu. V letných mesiacoch je to možnosť využívať letisko pre odlety našich turistov do prímorských letovísk (Bulharsko, Turecko, Grécko a Egypt) a v zime dovoz zahraničných turistov do okolitých zimných športových stredísk. Orientácia rozvoja letiska Sliač a služieb spojených s jeho prevádzkou v súčasnosti sleduje požiadavky regiónu pre udržanie a rozvíjanie komplexnej dopravnej infraštruktúry.

Hlavným poslaním letiska vo vzťahu k regiónu vidíme najmä v prispievaní k rozvoju ekonomiky, turistiky, kúpeľníctva a ostatných aktivít spojených so všeobecným rozvojom týchto kultúrno-historických regiónov Slovenska: Pohronský, Horehronský, Nitriansky, Hornonitriansky, Liptovský, Turčiansky, Oravský, Gemerský a Ipeľský. Všetky aktivity letiska budú vykonávané s rešpektovaním environmentálnych požiadaviek prostredia, v ktorom sa letisko nachádza.

 

Všeobecné obchodné podmienky letiskovej spoločnosti

Letisko Sliač, a.s.

 

Aktuálne znenie platné od 1.11.2017

 

Výročné správy

 

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014

Výročná správa 2013

Výročná správa 2012

Výročná správa 2011

Výročná správa 2010

 

Štatút súťaže na internetovom portáli www.facebook.com, 

stránke Letiska Sliač, a.s.

 

Štatút súťaže


reservation reservation reservation

Sliač

London

Antalya

New York

Prezentácia letiska Sliač

Airport Sliac

Návrat hore